സ്മാർട്ട് ലെഡ് കിറ്റ്

  • Smilekit

    സ്മൈലികിറ്റ്

    മൊത്തവ്യാപാര സ്വകാര്യ ലേബൽ UV പല്ല് വെളുപ്പിക്കൽ കിറ്റ് uv പല്ല് വെളുപ്പിക്കൽ കിറ്റ് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ വ്യത്യസ്ത പാക്കേജിംഗ്, ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ വ്യക്തിഗത ലേബൽ, വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതകളുള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃത പല്ല് വെളുപ്പിക്കൽ ജെൽ

  • Teeth Whitening LED Kit

    പല്ല് വെളുപ്പിക്കുന്ന LED കിറ്റ്

    ഉയർന്ന സജീവമാക്കിയ പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കുന്ന ജെൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള, വേഗതയേറിയതും ഫലപ്രദവും സൗകര്യപ്രദവുമായ, 5 ഷേഡ് അപ്പ് ഉള്ള പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈറ്റ് കിറ്റ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലെഡ് ആക്‌സിലറേറ്റർ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പല്ല് വെളുപ്പിക്കൽ ലൈറ്റ് കിറ്റ് സ്വകാര്യ ലേബലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, വീട്ടിൽ പല്ല് വെളുപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.